צבר ארם רפוי בדיקור - אוריקולותרפיה, לחימה 050-4131468 Tsabar Erem
מונה:להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 


 

אירועים בחצרות הקדש של בעלי הסוד

כאן נדווח לכם על אירועים שהיו ועל כאלו שיהיו ותוכלו ליטול בהם חלק

ל"ג בעמר הינו באופן מיוחד חגם של המקובלים והעוסקים בסודות התורה, בפרט הצועדים בעקבי קבלת האר"י זללה"ה, המבסס תורתו על אדני הזוהר הקדוש (היות ולא כל סוגי הקבלה הינם מבוססי זוהר).

באילנא דחיי ניפתח האירוע עם תפילות מנחה וערבית ומייד לספירת העמר בכוונות הרש"ש  החושפת את עומק הסוד, כשלפני התיבה עובר מורנו ראש הישיבה הרב צבר ארם שליט"א.  אחר כך הודלקה מדורה מבוקרת בתוך  חבית, כרמז לאורו הגדול של הזוהר  ולאש שסבבה את הבית ביום פטירת הרשב"י, וכמעין נר נשמה עצום כנגד כל הנשמות הניתקנות מלימודיו, והושרו פיוטי רשב"י המסורתיים, בפרט הפיוט הנפלא ורווי הסודות "בר יוחאי נמשחת אשריך" מאת רבי שמעון לביא ז"ל, מחבר ספר הקבלה 'כתם פז', יליד מרוקו שחידש את עטרת התורה בלוב. בהמשך נערך סיום מסכת גמרא ע"י אחד מחכמי בית המדרש ונערכה סעודת מצוה ביוזמת הגבאי היקר המשורר והחינוכאי, המפקח הפדגוגי ר' שלום כתב יצ"ו. ראש הישיבה הרב צבר הי"ו מסר  (א) סקירה ממצה על חיי הרשב"י ז"ל; (ב) שיעור מתורת הרשב"י ז"ל בניגלה; (ג) הרצאה אודות מבנה הזוהר; (ד) ניתוח קטע עמוק בזוהר. תוכנית זו איפשרה לנוכחים להמשיך אח"כ - מי למדורות עם ילדיו, ומי לעלות לציון הקדוש במירון. 

יסוד דיסוד -

הינו ליל מ"א בעומר, ובבית מדרשנו ככל העוסקים במיסתורין היהודי, סודות התורה וחכמת האמת - נערך לימוד כל-הלילה המסורתי שהינו כידוע תיקון לעוון עליו חל העונש הנורא של כרת, כפי שמובא בכתבי האר"י (שער רוח הקודש דפוס ישן דף ט' סוף טור ב') וזו לשונו שם: "ואגב נאמר חידוש , כי הנה מי שנעור כל הלילה ולא ישן כלל ועוסק בתורה כל אותו הלילה יהיה נפטר מעונש כרת אחד אם התחייב חס ושלום, וכל לילה אחד פוטר מעונש כרת אחד".

אמנם יסוד דיסוד הינו תיקון עצום מעבר לכך, ויש מסורת מקובלים דיש בו תועלת מעין תיקון פ"ד שושבי"ם לפגם אות ברית קדש, אלא שללא תענית ומישכו רק לילה יחיד. אכן כפי מסורת תלמידי הגר"א תאריך זה הינו זמן מסוגל לעורר על הגאולה, והלומדים בתנאים ידועים  (אחרי מקוה, בחשק, בלא להירדם אף רגע) ייראו נסים.

לוח השיעורים אותו לילה ב'אילנא דחיי'  היה כדלקמן:      (א) דעת ותבונה (לרבי יוסף חיים ז"ל); (ב) שיעור יסודות במעשה מרכבה ובמעשה בראשית; (ג) תיקון חצות (תיקון לאה בלבד); (ד) תפלת הרב סלמאן מוצאפי ז"ל להצלת עם ישראל מאויביו; (ה) שיעור עמוק בקבלת הגר"א בעניני קשר היסוד והגאולה ומשמעות טצץ ביסוד; (ו) שיעור בכוונות מקוה ליל שבועות. לילה מופלא זנ היה מלוה בכיבוד ושתיה קלה וחמה, נידבת ר' שלום כתב יצ"ו ורעייתו תחי'.