צבר ארם רפוי בדיקור - אוריקולותרפיה, לחימה 050-4131468 Tsabar Erem
מונה:להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 


מיסתורין ...

העולם שסביבנו נראה לנו עולם מוצק וקבוע, משהו שניתן להישען עליו. אמנם מעת לעת מנער אותנו משהו מבטחוננו: זעזועי טבע כרעידת אדמה, סופה קשה ועוד; או שמא מערכות חברתיות (נישואין/ גירושין, בעיות הורים וילדים כו) או כלכליות, מורות לנו שאיננו יושבים מאחרי הגה של ספינה במימיו השלוים של נמל, אלא על רפסודה הניסחפת בזרם החיים, ואיננו יודעים מה צופן לנו העיקול הקרב ובא.

כבר לא כל כך מוצק, נכון?

אבל כל זה שייך למימד הפיזי שבו אנו חיים ואותו בלבד, לכאורה, אנו חווים. אכן עולם זה הינו רק אחד מרבי רבבות עולמות נוספים הקיימים סביבנו, ונושקים לעולמנו הפיזי ואחד למישנהו; ישנם עולמות שהם היבטים שלנו - ריגשיים, אינטלקטואליים, לוגיים ואחרים; לפעמים הם אישיים מאד או אישיים בלבד - ולאף אחד אחר אין גישה אליהם, אפילו לו רצינו לשתפו, השיתוף יהיה קלוש ומלאכותי. ולפעמים הם כאלו שאנו יכולים לבחור לשתף בהם מישהו מן החוץ. וכל אלו העולמות הם עולמות סובייקטיביים, שהחבור שלי אליהם הוא בשל היחוד הנשמתי שלי.

אבל יש גם אין סוף עולמות נוספים שאינם "תואמי מערכת" איתי ואינם תלויים בדמיון העשיר שלי או בחוויות שעברתי בגיל הרך או או, שאר נתונים אישיים שלי.

וכמו שהמערכות הביופיזיולוגיות בעולם -הגשמי שלי אינן נתונות לשינוי מבני כתוצאה מרצון שלי, זאת אומרת - אופני הקישור המולקולארי, או נטיית הצפור לנתר,  וגם מערכות פיזיולוגיות לא - כמו מידת ההשפעה שלי על מהלך שמוביל כוכב לסופר-נובה, גם בעולמות הרוחניים המנותקים מהאני שלי - המצב כן: יש מבנים קיימים, תבניות שנבראו באופן נתון ועלינו ללמוד להתייחס אליהם, ובעצם גם ללמוד אותן אם יש להן נגיעה אלינו.

היום טוענים המדענים שמשק כנפי פרפר בשנחאי משפיע על מזג האויר בגואטמלה בעוד שנה ועל מדד הבורסה ברומא.

למי שעוסק במסתרי היהדות הדברים ידועים וברורים מזה דורות. הרב ישראל סאלאנטר (ליפקין) ז"ל אמר: כשאני מניח תפלין בהומל - יהודי עושה תשובה בפאריז.

את ההקשרים האלו במיוחד אנו חוקרים בחכמת הניסתר היהודית. את יכולתנו להשפיע באופן ישיר ועקיף על מערכות מקבילות, על בני אדם שלכאורה אין להם עימנו דבר, על מהלכי חיים, על הצלחות, על כישלון...

אבל ישנו תחום מיוחד שהינו מעבר לחקירה: זהו תחום הפעולה בפועל. לא רק ללמוד כיצד להשפיע, אלא להשפיע בפועל. לא רק לעסוק בתיאוריה, אלא הלכה למעשה. תחום זה של חכמת הניסתר נקרא

                     עולם הכוונות!

ובפי העם הוא קרוי "קבלה ספרדית" היות ובשעה שגדולי אשכנז בדורות קודמים עסקו בלימוד טהור (כך הגר"א, הרמ"מ משקלוב, הרי"א חבר זכרם לברכה ואחרים) הנה המקובלים הספרדים, נאמנים לדרישותיו  של האר"י כפי שציינם בהקדמתו הקטנה לספר 'עץ חיים' (המקובלים מכנים אותם תנאים ללימוד הקבלה) וביניהם הוא מונה דרישה לכוין כונות, בתפלות ובברכות המצוות והנהנין.  למעשה - כל לימוד ה"עץ" הוא לימוד להבין - מה אני עושה כאשר אני מכוין, איזו עוצמת תיקונים נגרמת לעולם סביבי.

זו, בין השאר, הקבלה הנלמדת בחוגי "לגעת ברוח - מפגשי עוצמה" ובישיבת המקובלים "אילנא דחיי" בבני ברק ע"י אנשים שנפשם חשקה לקחת אחריות לגורלם, ולהיות מהמשפיעים הניסתרים על העולם כולו. ברוכים הבאים לעולם הכונות!

המאמר הבא הינו מתוך הרצאתנו אודות המיסתורין בלשון הקודש . להנאתכם!

סודות בטקסט גלוי

התורה מצפינה

אחד הביטויים המקובלים ביהדות הינו "זר לא יבין". יכולים שני תלמידי חכמים לנהל שיחה ערה בעברית פשוטה ובנושאי חולין נטולי  סודות, בנוכחות חילוני - והוא לא יבין את שיחתם כלל, או יבין רק מיקטעים מרובד אחד חיצוני שעה שהם גולשים תדיר לרובדי עומק. על אחת כמה וכמה כן - כשהם משתדלים להסוות את רעיונותיהם כצופני סודות. זה נעשה על ידי לומדי תורה באופן טבעי וברגילות שתקשה על פיענוח סימולטאני - היות והתורה עצמה מרגילה אותנו לפענח צפנים רעיוניים. התורה ניתנה במרוכז, ועל פי דעה בחז"ל - ללא רוח בין מילים ופסוקים, כביכול כולה מילה אחת ארוכה. החלוקה הקיימת היום למילים ופסוקים הינה בעצמה פיענוח של אבותינו הקדושים, תוך הבנה שגם חלוקה שונה אפשרית ולגיטימית, אלא שחלוקה זו דוקא הינה מפתח עיקרי להבנת רצון הבורא, היא גילוי הסודות ברובד הפשט (כי גם לפשט שִפְעַת סודות משלו).

כתב הגר"א מוילנא ז"ל בביאורו לפרק חמישי מספר הקבלה העמוק ספרא דצניעותא, כי התורה כוללת את כל המידע באשר לקיום ויקום (אותן אותיות), וזו לשונו: והכלל - כי כל מה שהיה והווה ויהיה עד עולם, הכל כלול בתורה מ"בראשית" עד "לעיני כל ישראל". עד כאן ועיין שם עוד. 

חשוב לדעת, טבעה של התורה שבכתב שהיא כמבוך maze עם אין ספור "סמטאות ללא מוצא", רובן לשוניות, שנועדו כדי להטעות את הזרים הבאים בשעריה, ומאז תרגום השבעים - אכן מטעות את הגויים עד היום, כי לכאורה, ושוב רק לכאורה - אפשר לפרש אותה בכל דרך שרוצים (זה לא נכון) וזה בדיוק מה שהם עושים, וניכשלים בפירושים מוטעים. הצעד הראשון להבנה הינו לוותר על מאוויי  הלב; לא לחפש בה מה שאתם רוצים, אלא לנסות להבין מה הוא יתברך רוצה; רק אז מתחילה העזרה השמימית, הסייעתא דשמייא לחשיפת האמת בתורת אמת, בפרט בחלק הקרוי חכמת האמת!  

הנביאים מצפינים

גם הנביאים הורונו דרך הצפנה חדשה לסודות הנבואה באמצעות משלים; אמנם אין הנביאים צופנים רז זה אלא מסבירים על פי רוב את משליהם, ומכל מקום לימדונו דרך משל המקובלת ביהדות עד היום. יצויין כי חז"ל כינו את התורה בארמית - אורייתא, ואת דברי הנביאים כינו - "דברי קבלה", ואין זה המקום להרחיב.

חז"ל

יחד עם התורה הכתובה קבלנו בסיני תורה שבעל פה המפענחת אותה. לדוגמא - בתורה שבכתב מובא פעמים רבות הביטוי "וזבחת". כיצד היא זביחה זו? לא מבואר. לולא תורה שבעל פה המסבירה לנו כי זביחה = היינו שחיטה, ומנחה אותנו בדקדוקי הלכות שחיטה, היינו נותרים בערפל. תורה זו שבעל פה נקראת "משנה" והיא הועברה בעל פה (!) משך 1500 שנה, ממעמד הר סיני עד ימי רבנו הקדוש הוא "רבי" סתם, הוא רבי יהודה הנשיא שקבץ את המשניות וערכן בששה סדרים הכוללים כל אחד מספר מסכתות ובכל מסכתא - מספר פרקים הנחלקים למישניות בודדות. 

אלא שקשה מאד להבין את המשנה גם משום דרך הקיצור שנקטה כדי להקל על זכרון המשננים על פה, וכדי למנוע מזרים להבינה ולחשוף סודותיה. על כן החל שלב פיענוח שהתבסס ראשית כל על מה שתלמידים קבלו מרבותיהם ואלו מרבותיהם עד משה בסיני. פתיחת משנה ודיון בה לצורך הבנתה קרויה גמרא (בארמית) או תלמוד (בעברית).

אגב אורחא הורו לנו חז"ל את כללי פיענוח הסודות שלהם וממילא למדנו משהו אודות מיסתורין ההצפנה שבתורה. הלל הזקן הורנו שבע (7) מידות שבהן נידרשת התורה, לחשיפת סודות שבה, רבי ישמעאל הגדיל את הרשימה לי"ג (13) מידות כמפתחות לסודות, ורבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי דרשן בל"ב (32) מידות. כל אחת ממדות אלו הינה בהיפוך גם נתיב הצפנה לסודות!

נסו כעת לפצח /לפענח את כתב החידה הבא 

לצורך זה תצטרכו דף נייר ובו רשימת האלפא ביתות הניזכרות בכתב החידה רישמו אותן לפי מספרן וגם ציינו את ערכן המיספרי. תכינו גם דף ריק ועט כדי לפענח את הטקסט. המקורות הניזכרים הינם הדפוסים הישנים של ספרי הקבלה הניזכרים (כי באלו משתמשים מקובלי האמת).  הוא אינו מסובך. מוכנים? קדימה -  

שאלה: האם מותר לעורר ולנסות לקרב גאולה בימינו על פי האר"י?

תשובה: באתב"ש - צדקיא יפצגספ דף ב' טור א' ד"ה אמר עוד.  

שאלה: מה חייב להשתלם טרם שתבוא הגאולה?

תשובה: באלב"ם - הז קששב סו שצ, בטור א' "האור מעולם העשיה..." ועיין באותו ספר אתב"ש קו דמנ דבור המתחיל להאר"י זללה"ה , האם כבר התחילו האורות להתפשט.

שאלה: מהו ההבדל העיקרי בעולמות הרוחניים בין לפני התיקון לבין לאחריו?

תשובה: רמז אפשר למצוא באלב"ם קדסש ספס סו גל לפכ גק, עיין שם.

שיר סודות התיקון:

                    הבאי וגדר ומשקל וכתוב

                     יורוך בינה הכיצד לשוב

                     תמצאם ונתיבות התיקון מאירים

                      בספרי הרש"ש "אור החיים"

                             (אתב"ש ק"פ ג"נ)

                                   בהצלחה, מצבר, ולהתראות