צבר ארם רפוי בדיקור - אוריקולותרפיה, לחימה 050-4131468 Tsabar Erem
מונה:להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 


סוד ה' ליראיו
כמדומני שבחמש עשרה השנים האחרונות נתתי כאלפיים הרצאות, בארץ ובחו"ל. לדוגמא - בשמונה השנים האחרונות, עד לפני כשנה בערך, נתתי כמעט מידי שבוע שיחות באחד ממתקני המעצר הגדולים; נאמר - 40 שיחות בשנה כפול שמונה שנים = 320 שיחות. מעולם לא דברתי סוד בהרצאותי; אולי הזכרתי את נושא הסוד, אבל לא לימדתי קבלה בפומבי.
הפסוק אומר - סוד ה' ליראיו!
הגמרא
בסוף מסכת כתובות מזכירה שש שבועות שהשביע הקדוש ברוך הוא (חמש שבועות לעם ישראל ואחת לאומות העולם). אחת מן השבועות שהשביע הקב"ה אותנו היתה - ל א  ל ג ל ו ת  את ה ס ו דרש"י מפרש: סוד העבור וסודות התורה. היינו - עניני הלוח העברי וחכמת הניסתר היהודית, היא חכמת הקבלה. 
הגמרא
במסכת שבת מספרת על גלילי אחד שנתבקש לדרוש ברבים והודיע כי ידרוש במעשה מרכבה; מייד יצאה צרעה עקצתו ומת. אמרו חכמים שאין ראוי לדרוש בכך בפומבי.
הראה
לי חבר כי באינטרנט לבד יש קרוב לשני מיליון ושבע מאות אלף אתרים המכונים 'קבלה', וחלק עצום מהם, רובם למעשה, של גויים. התשובה כמובן שכיוון שיהלומים פופולאריים לכן מחקים אותם ועורכים זיופים. כך בעניין הקבלה. כבר דורות רבים שהגויים מודעים לעוצמות הרוחניות שברשות היהודים, מידי פעם נוגסים קצת ואח"כ מפרסמים חזק, כ א י ל ו   יש בידם משהו. ואגב, אחרי בקשת מחילה, גם תפוצת קבלת אשלג היום גורמת לכך: כשלעצמי אינני  מכיר את התחום, אבל חלק מתלמידַי הינם בוגרי אשלג, ברג, לייטמן כו', גם ברמת מדריכים. מסתבר שהשיטה מאפשרת למורה לברבר רעיונות אישיים ומינוחים פסבדו פסיכו סוציו וכאלה באמצעות מינוחים קבליים. מאד קשה לעשות זאת בקבלת אמת עתיקה (קבלת אשלג או הסולם הינה בת כחמישים שנה, לעומת מאות שנים של המכונה קבלה ספרדית או קבלת הרש"ש). זאת אומרת שבאמת רוב הנכתב תחת כותרת קבלה - איננו כזה לששוני. מדוע? כי הקב"ה דורש שחכמתו, הידע העמוק והפנימי של תורתו המופלאה, ישאר אצל מי שראוי לידע כביר- הכח הזה

ס ו ד  ה'  ל י ר א י ו !

אם אתה משוויץ בכך - כנראה שאין לך הרבה ידע של אמת. היודעים באמת - מודים במיעוט ידיעתם. ויש לומר - היום, ביחס לדורות העבר, יש  המון בעלי ידע, אף שאיכות ידיעותינו היום ירודות ביחס לקדמונינו. המון היודעים הינם כמעט כ ו ל ם אברכים שתורתם אמנותם וידיעותיהם רחבות בכל תחומי התורה.
הם באים מכל המיגזרים הדתיים: מאות ספרדים, חסידים, ליטאים ובעלי כפות סרוגות. החִבור הינו אמונה (זה בדיוק מה שנעדר בכתות של ברג לייטמן למיניהם) והם לאו דוקא ראשי הישיבות והכוללים. חישבו על כך שיתכן שהאברך הצנום שלצידכם באוטובוס כרגע, בלי בגדים מיוחדים לבנים או צניפים הדורים, הינו בעל ידע עצום ומשתמש בו הלכה למעשה (בלי קבלה "מעשית" אסורה).

הידע של "מקובלי דיזנגוף" הלומדים פעמיים בשבוע שעתיים וחצי משך שלש שנים - עשוי לגרום ליודעי קבלה אמיתיים לחיוך, אבל הם פשוט אינם מתענינים בכך. הם משתוקקים לִגְדול, כל אחד בפני עצמו להיות עבד ה' מעולה יותר, להטות את כף המאזנים האישית והלאומית לזכות, לקרב גאולה. בלי רעש וצילצולים, בצנעא.... ס ו ד  ה'  ל י ר א י ו. 

אנשים כאלה זוכים ואחרי שמצטבר אצלם זמן לימוד שהוא גם זמן עבודת ה' אמיתית, כולל לילות של לימוד, תיקון חצות, הקדשת זמן גם להלכה ולפשט, תפלות מעומק הלב וכו' - משמים מתגמלים את מאמציהם  ו י ו צ ק י ם  להם יתר דעת של קדושה. 

הם מקבלים. ואם אתם יהודים, וישרים בלבכם - גם אתם יכולים לזכות. בהצלחה.